Skip to main content
Ajankohtaista

Tutustu Suomen Paras Olut 2022 -kisaorganisaatioon!

Ketkä Suomen Paras Olut -kilpailua pyörittävät paikan päällä ja mitä he tekevät? Tutustu  kisaorganisaatioon!

Kilpailujohtaja Aniko Lehtinen katsoo kisapaikalla, että kilpailu toteutuu joustavasti ja tehokkaasti, että henkilökunta ja tuomarit ovat paikalla ajoissa, ohjeistaa yleisesti, huolehtii juoksevista asioista, kisaviestinnästä, tuomari- ja vapaaehtoistodistusten antamisesta ja yksittäisistä ongelmatilanteista, sekä siitä että kaikki muut voivat tehdä työnsä. Itse tuomarointiin kisajohtaja ei puutu eikä kilpailuoluista tiedä, sitä varten on hoidettu paikalle kisamestari ja päätuomari.

Aniko Lehtinen

Päätuomari Jussi Rokka on tuomareiden neuvonantaja, joka käy läpi tuomaroinnin periaatteet ja käytännön yli 50-päisen tuomarijoukon kanssa. Jussi tarkistaa yhdessä kisamestarin kanssa tuomaroitavat oluet ja sarjat, neuvoo tuomareita oluiden kanssa, ratkoo tuomarointiin liittyviä tilanteita, katsoo tuomarointikaavakkeet ja on perillä kaikista tuomarointiin liittyvistä kysymyksistä toimittaen tulokset kaikissa kisan vaiheissa kilpailun tekniselle tuelle. Päätuomari valvoo myös yksin finaalitu0mariston toimintaa.

Jussi Rokka

Kisamestari Ritu Hurtig organisoi itse kilpailun, hoitaa vapaaehtoiset, tilojen miettimisen, lasit, tarvikkeet ja kaiken mitä liittyy tuomaroinnin käytännön toteuttamiseen. Kisamestari hoitaa kilpailun kulun oluiden hausta niiden tarjoiluun, tuomaripöytien kierroksien organisoimiseen ja oluiden järjestyksen tarkistamiseen. Kisamestarin johdolla työskentelee yli 30-päinen talkoolaisjoukko. Kisamestari tarjoilee finaalituomariston oluet yksin ja valvoo, ettei huoneessa ole muita finaalituomariston ja päätuomarin lisäksi.

Ritu Hurtig

Suomen Paras Olut 2022 -kilpailun talkoolaisjoukko

Lisäksi kisassa lisäksi näkyy somevastaava Kimmo-Pekka Toivola, jonka työn jälkeä voi seurata Suomen Paras Olut -Facessa ja Instassa, kilpailuoluiden keräilyä johtava Matti Heikkilä joukkoineen sekä yleismies Niilo Orola, joka hoitaa kaikki juoksevat asiat. Erikseen nimetyt pistelaskijat Riku Karjalainen ja Oskari Heikkilä toimivat päätuomarin apuna. Finaalituomariston puheenjohtajana toimii Mariaana Nelimarkka.  Tekninen tuki Kari Likovuori hoitaa kaiken oluiden listoihin, tuomareiden maistokierroksiin ja tuloksiin liittyvät raportit yhdessä päätuomarin kanssa.

Kimmo-Pekka Toivola

 

Niilo Orola